ITM PGDM iConnect 2016 Scholarship Program Awardees


Application Id  Name
PGDM-267 HIMAANSHU DIKSHIT
PGDM-499 PARUL
PGDM-11 BHAVI HASMUKH JAJN
PGDM-503 SALIL SHARMA
PGDM-497 SHUBHAM AGARWAL
PGDM-627 SHYAM AGARWAL
PGDM-318 SAYONI MUKHERJEE
PGDM-101 SUHRITI SEN
PGDM-305 GOHIL TEJAS CHANDRAKANT
PGDM-163 MANAS KARMAKAR
PGDM-1012 RUPAM BOSE
PGDM-226 SHREYA PATRA
PGDM-126 ABHIRUP GANGULY
PGDM-919 RAHUL CHRISTOPHER
PGDM-316 ROHAN THAPA
PGDM-322 SIDDHARTH BAWA
PGDM-467 NISHITA TAMBI
PGDM-406 AMIT GOYAL
PGDM-52 KONDAPARATI AJIT BALU
PGDM-798 NISHANT R. BAHADUR
PGDM-103 SUBHRAJIT GOSWAMI
PGDM-315 AYUSHI SEKSARIA
PGDM-115 MADHU BALA KUMARI
PGDM-986 NAIR DIVYA RAMAN
PGDM-519 PRASHANSA BHATIA
PGDM-111 RITTIKA MOTILAL
PGDM-303 KEWAL KARKI
PGDM-309 SUJIT KUMAR SAHOO
PGDM-97 GAZAL KHAN
PGDM-156 NAIK POOJA ASHOK
PGDM-495 PRAGATI ARORA
PGDM-110 SHREYA BHAWNANI
PGDM-113 AAKASH ROY
PGDM-232 AYUSH GADHYAN
PDGM-108 JATIN KUMAR MISHRA
PGDM-368 RISHABH PURIA
PGDM-389 SUKANT SHARMA
PGDM-228 AKRITI JAIN
PGDM-980 CHANDA RAJENDRAPRASAD MAURYA
PGDM-107 NEHA TAMAKHUWALA
PGDM-293 NILENDU BOSE
PGDM-105 S SOHAIL
PGDM-104 ARCHISMAN PAL
PGDM-1345 VYSHAK N ANAND
PGDM-966 NAIK RAJITHA JAIRAM
PGDM-482 ADITYA MATHUR
PGDM-12 GAWANDE SIDDHANT SANJAY
PGDM-61 SAPTAK BANERJEE
PGDM-658 VIVEK SINGH KUSHWAHA
PGDM-892 SHRUSTI BHAGWAN NIKAM
The admission team will send you an email which will give you more information about your scholarship.
You can connect with us on 022- 33835599 or drop us an email on pgdm.admissions@itm.edu